SV Orienteering (IF Sibbo-Vargarna rf / Orienteringssektionen) är en 1928 grundad idrottsförening, vars orienteringssektions verksamhet innehåller sommar, cykel-, skid- och precisionsorientering.

UST 6 Tävlingsdirektiv / NSS 6 Kilpailuohjeet

01.09.2017 kl. 18:16
UNGDOMSSERIETÄVLING 6/2017 i Sibbo, Nickby Hjärta 5.9.2017
NUORISOSARJASUUNNISTUS 6/2017 Sipoo, Nikkilän Sydän 5.9.2017

TÄVLINGSDIREKTIV

Tävlingsledare:            Mathias Karlå, 040 5444 678

Banläggare:                 Anneli Laurila

 

Vägvisning

Från korsningen av Nickbyvägen (1521) och Stora Byvägen. Adressen till tävlingscentralen är Stora Byvägen 12, Sibbo. Parkering i närheten av tävlingscentralen.

Start

Till start är det ca 100 m. Snitseln till start är utmärkt från tävlingscentralen.

Första start i tävlingsklasserna kl. 18.15. Namnupprop 4 minuter före starttiden, varvid de tävlande kan bekanta sig med kartan och få handledning.

Startfunktionen i tidsordning för tävlingsklasserna:

4 min.  Starttid och namnupprop

3 min.  Kontrollering av starttid och emitbricka

2 min.  RR-orienteraren får kartan och blir instruerad, de övriga klasserna får bekanta sig med modellkartan som har K-punkten utritad.

1 min.  RR-orienteraren bekantar sig med kartan och banan, H/D 12 och de äldre får kartan.

10 sek emitnollning vid startlinjen

Klasserna Skärmskoj RR (SKRR), Skärmskoj TR (SKTR) och Skärmskoj nivå 2 (SK2) kan starta mellan kl. 17.45 och 18.45. Vid starten finns en egen emit-nollningspunkt och startfunktionärer för Skärmskojdeltagarna. Starten sker genom att anmäla sig till startfunktionären.

Förändringar i startlistan

Alla tillägg eller förändringar (emitnummer, klass) i startlistan görs i tävlingskansliet (= mål) FÖRE man går till starten.

Mål

Målet är i närheten av tävlingscentralen. Kartorna samlas inte in vid målet. Enligt reglerna får tävlande inte visa tävlingskartan och banan till övriga tävlande eller ledare/föräldrar före den sista starttiden. Rent spel!

Klasser och banlängder

H/D18              2,2 km
H/D16              1,9 km
H/D14              1,7 km
H/D13              1,3 km
H/D12              1,3 km
H/D12TR, SKTR         1,2 km
H/D10, SK2                 1,0 km
H/D8RR, H/D10RR, SKRR 1,2 km

Att vara på förbjudet område eller gårdsområden (grönfärgad tomtmark) är strängt förbjudet! Det är också förbjudet att skada planteringar/rabatter!

Karta

Utskriftskarta, sprint, uppdaterad 2017. Skala 1:4 000 och ekvidistans 2,0 m.

Kontrollangivelser

Kontrollangivelserna finns på kartan.

Kontroller och stämpling

Emitstämpling. RR-kontrollerna och -stämplarna är utmärkta med beteckningen RR. Övriga kontroller är utmärkta med kodnummer. RR-banan har gemensamma kontroller med andra banor. Då finns det två stämplar vid kontrollen. Båda får användas. KOLLA KODEN! (Från RR-snitseln ser man också andra än RR-kontroller)

Resultat

Resultaten publiceras på föreningens hemsida och skickas till de deltagande föreningarna. I klasserna H/D8RR och H/D10RR ges 10 minuter tilläggstid för felaktig eller avsaknad stämpel. I Skärmskojklasserna noteras deltagandet. Deltagare i alla klasser kan få en utskrift på sina mellantider vid mål.

 

LYCKA TILL!

 

KILPAILUOHJEET

Kilpailunjohtaja:           Mathias Karlå, 040 5444 678

Ratamestari:               Anneli Laurila

 

Opastus

Nikkiläntien (1521) ja Iso Kylätien risteyksestä. Kilpailukeskuksen osoite on Iso Kylätie 12, Sipoo. Paikoitus on kilpailukeskuksen välittömässä läheisyydessä.

Lähtö

Lähtöön on matkaa n. 100 m, opastus lähtöön on merkitty kilpailukeskuksesta.

Kilpailusarjojen ensimmäinen lähtö on klo 18.15. Nimien kuulutus 4 min. ennen lähtöaikaa, jolloin voi tutustua karttaan ja saada opastusta.

Lähtökarsinnan toiminnot aikajärjestyksessä kilpasarjoille:

4 min.  lähtöaika ja nimenhuuto

3 min.  lähtöajan ja emitin tarkistus

2 min.  RR-suunnistaja saa kartan ja opastusta, muut suunnistajat saavat tutustua mallikarttaan missä on K-piste.

1 min.  RR-suunnistaja tutustuu karttaan ja rataan, H/D 12 ja vanhemmat saavat kartan.

10 sek emitnollaus lähtölinjalla

Rastiralliin osallistujat, Rastiralli RR (SKRR), Rastiralli TR (SKTR) ja Rastiralli taso 2 (SK2), voivat lähteä klo 17.45–18.45 välisenä aikana. Lähdössä on erillinen emit-nollauspiste ja toimitsijat, jotka opastavat Rastiralliin osallistuvia. Lähtö tapahtuu ilmoittautumalla toimitsijalle.

Muutokset lähtöluetteloon

Kaikki mahdolliset lisäykset tai muutokset (emitnumero, sarja) tehdään kilpailutoimistoon (=tulospalvelu maalissa) ENNEN lähtöön menoa.

Maali

Maali on kilpailukeskuksessa. Karttoja ei kerätä pois maalissa. Suunnistuksen lajisääntöjen mukaan kilpailijat eivät saa näyttää kilpailukarttaa ja rataa muille kilpailijoille eikä huoltajille ennen viimeistä lähtöaikaa. Reilua peliä rasteilla!

Sarjat ja matkat

H/D18              2,2 km
H/D16              1,9 km
H/D14              1,7 km
H/D13              1,3 km
H/D12              1,3 km
H/D12TR, SKTR         1,2 km
H/D10, SK2                 1,0 km
H/D8RR, H/D10RR, SKRR 1,2 km

Kiellettylle alueelle sekä pihoihin (vihreä tontin väri) meno ehdottomasti kielletty! Myös istutusten vahingoittaminen ehdottomasti kielletty!

Kartta

Tulostettu sprinttikartta, päivitetty 2017. Mittakaava 1:4 000. Korkeuskäyrät 2,0 m.

Rastimääritteet

Rastimääritteet on painettu karttaan.

Rastit ja leimaus

Emitleimaus. RR-rastit ja leimasimet on merkitty RR-tunnuksella. Muut rastit on merkitty koodinumerolla. Rastireittiradalla on yhteisiä rasteja muiden sarjojen kanssa. Tällöin rastilla on kaksi leimasinta. Kummalla tahansa leimasimista voi leimata. TARKISTA KOODI. (RR-viitoitukselta näkee muitakin kuin RR-rasteja)

Tulokset

Tulokset julkaistaan seuran kotisivulla ja lähetetään osallistuville seuroille. Sarjoissa H/D8RR ja H/D10RR annetaan 10 min lisäaikaa puuttuvasta tai väärästä leimasta. Rastirallisarjoissa osallistuminen kirjataan. Kaikkien sarjojen osallistujat voivat saada tulosteen rastiväliajoistaan maalissa.

 

ONNEA MATKAAN!

Mathias Karlå

Trian Dubbeln 2017

Kadaverloppet

Arrangemang

SV • Kadaverloppet, Sibbo
4.11.2017

Trian • Toppligan, Sibbo
6.5.2017

Trian • Trail Run, Borgå
11.5.2016

Trian • MTBO Open
29.5.2016

Trian • Toppligan, Borgå
2.7.2016

SV • Husqvarna-tävlingen
21.8.2016

Orient • NÅIDM
10.9.2016

SV • Kadaverloppet, Sibbo
5.11.2016

Stöd SV Orienteering

 
 
 
Folksam
Halti
Olenius
Trimtex
Helakauppa
Skogsreviret
PEFC
VJ Sport